Ministerul Tineretului și Sportului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului în data de 07.11.2019 în vederea ocupării funcției contractuaIe de execuţie vacantă de consilier grad profesional II din cadrul Compartimentului Comunicare și Tehnologia Informației – aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului și a funcției contractuaIe de execuţie vacantă de referent treaptă profesională IA din cadrul Compartimentului Secretariat și Relații Publice – Direcția Juridică – Direcția Generală Juridică și Patrimoniu – aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului

Informare publică - Carieră

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului în data de 07.11.2019 în vederea ocupării funcției contractuaIe de execuţie vacantă de consilier grad profesional II din cadrul Compartimentului Comunicare și Tehnologia Informației – aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului și a funcției contractuaIe de execuţie vacantă de referent treaptă profesională IA din cadrul Compartimentului Secretariat și Relații Publice – Direcția Juridică – Direcția Generală Juridică și Patrimoniu – aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului

Rezultat selectie dosare consilier II CCTI si referent IA CSRP